Oferta

Skontaktuj się z nami

KOL Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 228/38
40-860 Katowice

tel. (32)2093005
tel. 795-416-477

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m.st. Wrocławia VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323888 NIP: 894-296-20-74 Kapitał zakładowy: 102.000 PLN w całości opłacony.

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu do Grupy Kol
powiększ mapę

skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chcesz się dowiedzieć więcej - skontaktuj się z nami.

telefon. (32)2580129

e-mail: biuro@kolgrupa.pl